สถาบันPartners

Ascend Education center (อะเซนด์ เอ็ดดูเคชั่น เซนเตอร์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯพารืทเนอร์ของดรา โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งพี่ๆของ Ascend Education Center จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

สถาบันภาษา

EC English Language Centres (USA, UK, Canada) 

ILSC (Canada, USA, Australia)

Sprachcaffe Language Plus , GEOS (UK, USA, Canada, Europe)


TALK English School (USA)

Canterbury Language Academy (CLA) (Australia) 

Lexis English (Australia) 


Lexis Korea 

Lexis Japan

Oxford International Education Group (known as ISIS) (Canada, USA, UK) 

FLS International (USA)

Liverpool School Of English (UK)

Alpha Education Institution (New Zealand) 

ACG Education (NZ) 

Browns English school (Australia) 

WPEN (NZ)

Kings Education (UK, USA)


Edenz College (NZ)

SMEAG (Philippine) 

มหาวิทยาลัย

USA - American Honours 

USA - FLS International 

CANADA - Greystone

New Zealand - Unitex (New Zealand) 

UK- The Sino-British College – SBC

Australia - Canterbury Technical Institute (CTI)

Australia - University of Southern Queensland (USQ)


Germany - The Jena University of Applied Sciences (EAH Jena)


....................................


สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน) หรือ contact@education.com

#studyabroad #เรียนต่อต่างประเทศ #AscednEducationCenter #เรียนโท #รียนภาษา #WorkandStudy #workandtravel #summercourse #summercamp#studyinchina 
#studyinUSA #USA #UK #Australia#NewZealand #China #reannok #เรียนนอก #เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ #เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ