เรียนต่อมัธยมอังกฤษ Chase Grammar School


เรียนต่อมัธยมอังกฤษ Chase Grammar School


Chase Grammar School (Boarding)
 
Chase Grammar School (ชื่อเดิม Chase Academy) โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Cannock ตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใกล้กับเมือง Manchester , Birmingham โรงเรียนก่อตั้งในปี 1879 โรงเรียนมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษอยู่เสมอ Chase Grammar School เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 320 คน และจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเพียง 15 คน


เว็บไซต์ http://www.chasegrammar.com/

ที่อยู่  Convent Close, Cannock, WS11 0UR 

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำ Boarding School UK   / รับทั้งนักเรียนชายหญิง

เปิดสอนในระดับ : A Level , GCSE , EFL  โดยเน้นวิชา Mathematics, Further Mathematics, Physics, Chemistry, Biology,Accounting, Business Studies, Art, Music, Humanities, PE, DT, Cambridge KET, PET และ  IELTS examinations.Chase Grammar School โรงเรียนรักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการที่ดีในหลักสูตรการสอนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์และครูผู้สอนทุกท่านจึงมีโอกาสได้รู้จักสนิทสนมกับนักเรียนแต่ละคน เป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด นักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีความรักใคร่สนิทสนมกัน เพราะรุ่นพี่จะคอยดูแลรุ่นน้อง ทำให้เกิดมิตรภาพอันอบอุ่นในหมู่นักเรียน
Chase Grammar School ให้การศึกษากับนักเรียนนานาชาติ ทั้งที่ศูนย์การเรียนนานาชาติและศูนย์ mainstream  โดยนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ จะสามารถเข้าเรียนที่ร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษได้เลย ส่วนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษาอังกฤษจะต้องเข้าเรียน ที่ศูนย์เรียนนานาชาติก่อน ซึ่งครูของเราจะสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นให้ เมื่อนักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากแล้ว จึงสามารถเข้าเรียนที่ศูนย์ mainstream ได้

Chase Grammar School เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง A Level เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และลดความกดดันในเรื่องการย้ายโรงเรียน


A level Programme
Course length: 2 years
Students: aged between 16 - 19 
Entry requirements: IELTS 5.5} IGCSE English B or 60% English test; 60% subject tests, pass interview
Pathway: this programme prepares students for entry to any  university

วิชาบังคับ
- English Language tuition 
- University and career guidance
- Personal, Social, Cultural, Health & Economic Education 
- Sport
- Club & Activities

วิชาเลือก - Elective A Level Course (Conditional should select 3 or 4 from the list):
- Mathematics
- Further Mathematics
- Physics
- Chemistry
- Biology
- Computer Science
- Economics
- Business
- Design Technology
- English Literature
- French
- German
- Mandarin
- Russian
- Religious Studies & Philosophy
- History
- Geography
- Art & Design
- Music
- Drama & Theatre Studies

- Physical Education


International Foundation Diploma

Course Length: 1 year
Students: aged between 17-19
Entry requirements: IELTS 4.5, IGCSE English C or 60% English Test; 60% Subject Tests; Pass Interview

Pathway: this course is accepted by over 30 universities for entry onto Business, Finance and IT courses

วิชาบังคับ

 • Developing English Language Skills (5 hours per week)
 • Advanced English Language Skills (4 hours per week)
 • English for Academic Purposes (2 hours per week)
 • Cultural Studies (2 hours per week)
 • Study & Communication Skills (2 hours per week)
 • Foundation Mathematics (3 hours per week)
 • Introduction to Computing (3 hours per week)
 • Introduction to Business (3 hours per week)
 • Personal, Social, Health & Economic Education (1 hour per week)
 • University and Careers Guidance (1 hour per week)
 • Tutorials (2 hours per week)
 • Sport (2 hours per week)
 • Clubs & Activities (5 hours per week)
 • Independent Study (10 hours per week)

Summer Courses
For 4 four weeks during the summer, we invite students to come to Chase for a Senior Pre-Sessional Course.

 • Senior Pre-Sessional Course
 • Ages 13 – 17
 • Accommodation and meals provided
 • English Language classes, Cultural course, Presentation and Interview skills
 • Preparing for Boarding School / University life
 • Preparation for entry tests to the UK’s tops schools and universities
 • Includes cultural trips and visits to UK schools or universities
 • Cost: £1,000 per week (based upon sharing a study bedroom with one other student)

จุดเด่นของโรงเรียน Chase Grammar School

 • ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากถ้าเทียบกับโรงเรียนมัธยมในอังกฤษอื่นๆ
 • ตั้งอยู่ในเมือง Cannock เมืองเล็กๆที่มีความปลอดภัยสูง ประชากรส่วนใหญ่ 99% เป็นคนอังกฤษ
 • ผลวัดระดับการสอบ GCSE , A LEVEL ของนักเรียน ซึ่งเป็นการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการของเด็กอยู่ในระดับสูง
 • ติดอันดับที่ 16 ใน Top 100 Independent School at A – level

ค่าใช้จ่ายต่อปี (1 ปี มี 3 เทอม แบ่งชำระได้) : 31200 ปอนด์ ประมาณ 1,404,000 บาท (เทอมละ ประมาณ 468,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าเรียนและค่าหอพัก อาหาร ซักรีด หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ทัศนศึกษา

***ทุนการศึกษา: 25% สำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน*** 
หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 45  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน 200 ปอนด์ ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว หากเดินทางไปเรียนหลังจากเปิดเทอม หรือ กลับก่อนปิดเทอม มีค่า administration 50 ปอนด์

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Chase Grammar School

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
 3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
 4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
 5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
 6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
 7. ขอวีซ่าอังกฤษ
 8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด-เทอม

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม
Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน


กิจกรรมพิเศษ Chase Grammar School

หลักสูตรของโรงเรียนได้รวมกิจกรรมพิเศษไว้ด้วย ได้แก่ การจัดทริปทัวร์ต่างๆ สำหรับนักเรียน กิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา การเต้น การแสดงละคร และการแสดงดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักเรียนต่างชาติมาเยี่ยมชมโรงเรียนทุกปี เราจึงจัดทริปภาษา ทริปประวัติศาสตร์ และทริปสกี เป็นต้น
............................................................................................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้