เรียนภาษาอังกฤษ ดูไบ (ES Dubai) วีซ่า 1 ปี ทำงานได้

 เรียนภาษาอังกฤษ ดูไบ (ES Dubai) วีซ่า 1 ปี ทำงานได้


เรียนภาษาอังกฤษ ดูไบ (ES Dubai) วีซ่า 1 ปี ทำงานได้

ใหม่!! โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษกับ ES Dubai พร้อมวีซ่านักเรียนระยะยาว 1 ปี (เฉพาะนักเรียนไทย) 

เพียงแค่ ลงเรียน 28 สัปดาห์ ขึ้นไปกับ ES Dubai ก็รอรับวีซ่า 1 ปีไปได้เลย ที่สำคัญ **ทำงานพิเศษได้** นะจ๊ะ 


เงื่อนไขการสมัคร
นักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าหนึ่งปีจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร General English เป็นเวลาอย่างน้อย 28 สัปดาห์ หากนักเรียนลงทะเบียนกับ ES แล้ว ควรมีหลักสูตร General English อย่างน้อย 28 สัปดาห์ที่รอดาเนินการ เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน 1 ปี
นักเรียนทุกคนต้องได้รับการประกันสุขภาพผ่านผู้ให้บริการที่ต้องการของ ES Dubai
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการมีสปอนเซอร์ในการขอวีซ่า
นักเรียนที่ได้รับการสปอนเซอร์ทุกคนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อของพวกเขาให้เป็นปัจจุบัน

สิทธิ์ของวีซ่า 1 ปี
- นักเรียนสามารถทำงานได้โดยใช้วีซ่านักเรียน 1 ปี ที่มี ES Dubai เป็นสปอนเซอร์ให้ สามารถอยู่ทำงานได้หลังหมดคอร์สเรียน
- นักเรียนสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
- นักเรียนมีสิทธ์ในการซื้อบ้านหรือซื้อรถที่นี่ได้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- นักเรียนจะได้บัตรประจำตัวของ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิดฟรี

โปรโมชั่น (หมดเขต 31 สค 2564)

โปรโมชั่นรวม
  • ค่าเรียนภาษา
  • เรียนระดับพื้นฐาน ถึง ระดับสูง
  • ค่าลงทะเบียนเรียน
  • อุปกรณ์การเรียน
  • ค่าที่พัก 2 สัปดาห์ (Share Accommodation) หรือกรณีลงเรียนมากกว่า 2 สัปดาห์ รวมค่าที่พัก 4 สัปดาห์แล้ว
  • ค่าวีซ่า ตาม ช่วงเวลาที่ลงเรียน
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
ราคาไม่รวม
- ค่าอาหาร, ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 1020 USD + ค่ามัดจำวีซ่า 340 USD
- อายุต่ำสุด 16 ปี

ค่ามัดจาสามารถเรียกคืนได้ ค่าธรรมเนียมนี้รวม: • ใบอนุญาตเข้าเมืองและประทับตราวีซ่า • บัตรประจาตัวของเอมิเรตส์และค่ารักษาพยาบาล • ประกันสุขภาพหนึ่งปี • การยกเลิกวีซ่า • ค่าธรรมเนียมการดาเนินการ

เอกสารที่นักเรียนต้องส่งไปที่แผนก Admissions - สาเนาหนังสือเดินทางที่สแกนเป็นสี มีอายุมากกว่า 14 เดือน - รูปถ่ายสี ขนาดเดียวกับพาสปอร์ต (4.3 ซม. x 5.5 ซม.) พื้นหลังสีขาว - จดหมายตอบรับจาก ES Dubai - ใบเสร็จชาระเงินค่าเล่าเรียน วีซ่า และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม - สาเนาตั๋วเครื่องบิน - ES Dubai ให้คาแนะนาแก่นักเรียนที่ต้องการยื่นขอวีซ่า 1 ปี ในการตรวจสุขภาพ ซึ่งควรรวมถึงการเอ็กซ์เรย์และตรวจ HIV, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, วัณโรค, โรคเรื้อน และซิฟิลิส . หากนักเรียนมีผลตรวจเป็นบวกในโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงข้างต้น การขอวีซ่าสามารถถูกยกเลิกได้ตามกฎและข้อบังคับของ FAIC
- หากนักเรียนอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว เตรียมสาเนาวีซ่าเยี่ยมเยียนปัจจุบันหรือวีซ่าเรสซิเดนซ์ที่ยกเลิกพร้อมกับสาเนาบัตรประจาตัวของเอมิเรตส์ถ้ามี


.........................................................................


สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้