Co-op Program (Study and Work) at Greystone College, Canada

 Co-op Program (Study and Work) at Greystone College, Canada Co-op Program หรือ Study and Work ที่แคนาดา 

Co-op Program (Study & Work) คือ การเรียนหลักสูตร Diploma ด้าน Business หรือ Hospitality 
กับสถาบัน Greystone college ซึ่งระหว่างการเรียน (AcademicStudy) นักเรียนมีสิทธิ์ทำงานได้พาร์ทไทม์ (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ตามด้วยส่วนที่เป็นการฝึกงานเต็มเวลาแบบได้รายได้  (CO-OP Work Experience) และในช่วงการฝึกงานนักเรียนจะได้นำทักษะที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถทำงานได้มากถึง 41 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เป้าหมายของการเรียนแบบ Co-Op Program ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถได้ทดลองประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาเพื่อพร้อมทำงาน 

โปรแกรม Co-op มี 2 หลักสูตร คือ ด้าน Hospitality และ ด้าน Business
1. Hospitality
ในช่วงของการฝึกงาน ด้าน Hospitality จะเป็นงาน paid job (ได้รับค่าตอบแทน) ซึ่งนักเรียนจะหาเอง หรือใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนก็ได้ โดยในโปรแกรมยังไม่รวมค่าจัดหางาน ซึ่งนักเรียนสามารถไปซื้อบริการจัดหางานได้ที่โรงเรียนในภายหลัง

2. Business 
- ในช่วงทำงานด้าน Business 
  • Toronto จะเป็นงาน Un-Paid Job (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) ซึ่งในโปรแกรมได้รวมค่าบริการจัดหางานแบบ Un-Paid แล้ว ทั้งนี้หากนักเรียนสามารถหางานที่ตรงสายกับการเรียนได้ก็สามารถเป็นงาน Paid-Job ได้
  • Vancouver จะเป็นงาน Paid Job (ได้รับค่าตอบแทน) ซึ่งในโปรแกรมยังไม่ได้รวมค่าบริการจัดหางานไว้
แต่หลักสูตรนี้ มีความเสี่ยงในการขอวีซ่านักเรียนจากประเทศไทย และอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้การพิจารณาวีซ่าไม่ผ่านจากประเทศไทยได้ ดังนั้นทางสถาบัน ILSC ขอแนะนำ ช่องทางที่มีความเป็นไปได้ในการได้วีซ่าจากประเทศไทยและสามารถขอหรือเปลี่ยน เพื่อเข้าหลักสูตร co-op ที่แคนาดาได้ดังนี้

1.  TRV หรือ Visitor Visa
นักเรียนสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3-6 เดือนด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และเมื่อไปถึงโรงเรียน สามารถทำเรื่องขอ Study Permit ในแคนาดาได้ เพียงแต่นักเรียนจะต้องสมัครเรียน Pathway Program เช่น มีการลงเรียน Diploma หรือ Co-op program กับ Greystone College หรือสถาบัน UPath ของILSC และได้ Conditional Letter of Acceptance ครับ มิฉะนั้นนักเรียนจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อขอวีซ่านักเรียนและ Study Permit  

2. Study Permit by ESL
นักเรียนสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย เดือนขึ้นไป เพื่อให้ได้ Study Permit เมื่อไปถึงที่แคนาดา สามารถให้นักเรียนติดต่อกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของโรงเรียน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนจากหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น Co-op Program ถ้าภาษาอังกฤษของนักเรียนถึงเลเวลที่สามารถเข้า Co-op program ได้ครับ ในกรณีที่นักเรียนภาษายังไม่ถึงเลเวลที่กำหนด นักเรียนสามารถเรียนภาษาไปได้ตามปกติภายใต้ Study Permit ที่ยังไม่สามารถทำงานได้

3. Study Permit by Diploma Academic Only
ในกรณีที่ภาษาอังกฤษของนักเรียนถึงเลเวลหรือมีผลสอบ IELTS ที่สามารถเข้า Diploma หรือ Co-op Program ได้นั้น นักเรียนสมัครเรียน Diploma แบบ Academic Only จากที่ไทยไปก่อน และเมื่อไปถึงที่สถาบันแล้ว นักเรียนติดต่อกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของสถาบันภายในสัปดาห์แรกที่ไปถึง เพื่อดำเนินการขยายStudy Permit และขอ Work Permit 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นไป และ
2. มีคะแนนภาษาขั้นต่ำ  IELTS 4.0 หรือ TOEFL iBT 35
(สามารถทำข้อสอบวัดระดับ Online Test ของโรงเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ราคาโปรโมชั่น 
เวฟค่าสมัคร  + สมัครภายใน Jan 19 


จุดเด่นของ Greystone College 

- เปิดทำการสอน 2 แคมปัส คือ ที่แวนคูเวอร์ และ โตรอนโต
- สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์แล๊ปแลัฟรีอินเตอร์เน็ต
- โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ สะดวกต่อการเดินทาง
- ระบบการศึกสสและมาตรฐานของ Greystone College  เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล
- ครูผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์และเข้าถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการอย่างแท้จริง...................................................................................................................

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้

      


โปรแกรมเรียนและฝึกงานแบบมีรายได้ หลักสูตร 1 ปี ประเทศแคนาดา - Work & Study (Co-Op Program) in Canadaโปรแกรมเรียนและฝึกงานแบบมีรายได้ หลักสูตร 1 ปี สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ มี 2 โปรแกรม

สำหรับหลักสูตร Diploma Programs ของ VGC International college มี 2 รูปแบบคือ

1. Academic Study : สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนระยะสั้น ระยะเวลาหลักสูตร 6 เดือน (เวลาเรียน 24 สัปดาห์)  โดยนักเรียนสามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20ชั่วโมง/สัปดาห์ มีทั้งหมด 2 สาขา

v Diploma in Business Communication (การสื่อสารเชิงธุรกิจ)

v Diploma in Managing Customer Relationships (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)
2. CO-OP Work Experience: สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนระยะยาวและต้องการประสบการณ์ทำงานที่ประเทศแคนาดา ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี โดยนักเรียนสามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20ชั่วโมง/สัปดาห์ และในช่วงฝึกงาน 6 เดือนหลัง นักเรียนสามารถทำงานได้ 540 ชั่วโมงหรือประมาณ 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ทำงานตามสาขาที่เรียน 22.5 ชม./สัปดาห์ + ทำงาน Part-time 20 ชม./สัปดาห์)  มีทั้งหมด 2 สาขา

v Diploma in Business Communication with CO-OP (การสื่อสารเชิงธุรกิจ)

เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ + กลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์

v Diploma in Managing Customer Relationships with CO-OP (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ + กลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์


ตัวอย่างค่าเรียน
1. Registration fee: $150 (No-refund)  
2. Tuition Fee: $8900
3. Co-Op Fee: $1200  – includes a four week job search class, two-week capstone and job placement. 
4. Material Fee: $280
5. Textbook Fee: $450
6. Administrative Fee: $20

7. Assessment Fee: $70
รวม $11,070 หรือประมาณ 276,750 บาท 
(CAD$ 1 = 25 บาท)

***ติดต่อ ขอราคาโปรโมชั่นได้ที่ 

เงื่อนไขการสมัคร 
1. อายุ 18 ขึ้นไป
2. IELTS 5.5 หรือ  VGC level 5 intermediate program หรือ pass VGC Placement test.


รายละเอียดหลักสูตร
1. หลักสูตรด้านธุรกิจ (Business Certificate Program)
Business Certificate Programsหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่วางแผนการทำธุรกิจหรือต้องการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจในแคนาดา มีทั้งหมด 9 สาขาดังนี้

v Business Presentations and Practices: ทักษะการนำเสนอด้านธุรกิจให้กับกับผู้ชม/ผู้ฟัง  การพัฒนาความเข้าใจ ความมั่นใจในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชม/ผู้ฟัง
v Applied Leadership in the Workplace: การนำทฤษฎีภาวะการเป็นผู้นำมาประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เรียนรู้รูปแบบต่างๆของการเป็นผู้นำในประวัติศาสตร์และผู้นำทางธุรกิจในปัจจุบัน
v Practical Sales Techniques: เรียนรู้ทักษะกลยุทธ์ด้านการขายและการพัฒนายอดขาย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์โดยใช้จิตวิทยาด้านการสื่อสาร
v Communication for Customer Satisfaction and Excellence: แนวคิดวิธีการบริการลูกค้า การจัดการและวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
v Introduction to Canadian Business Management: เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบวัฒนธรรมของแคนาดา เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การจัดระเบียบ และการบริหารควบคุม ฯลฯ
v Marketing Essentials: การทำความเข้าใจสาระสำคัญในภาพรวมการตลาดของลูกค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างแบรนด์สินค้าและราคา การศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อ ฯลฯ
v Business Communication Essentials: การสื่อสารเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ด้านการเขียนและการพูดในเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งแบบทางการและแบบทั่วไป
v Practical Business Calculations: เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะพื้นฐานการคำนวณโดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจค้าปลีก เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร การลดราคาสินค้า ฯลฯ
v Principles of Managing Customer Relationships: เรียนรู้หลักการพื้นฐานลูกค้าสัมพันธ์ วิธีการการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เช่น สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า การต่อรอง และอื่นๆ การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ทักษะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์ในการเจริญเติบโตและผลกำไรขององค์กร2. หลักสูตรสัมมนาทางธรุกิจ (Business Seminars Programs)
Business Seminars Programs: หลักสูตรนี้มี สาขา แต่ละสาขาจะได้ใบประกาศและใช้เวลา สัปดาห์ มีดังนี้
v Entrepreneurship: สำหรับนักเรียนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือวางแผนที่จะมีธุรกิจส่วนตัว โปรแกรมนี้จะช่วยฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การออกแบบแผนการทำธุรกิจ การจัดการระบบการเงิน การนำเสนอรูปแบบธุรกิจต่างๆ ฯลฯ
v   Marketing Through Social Media: เน้นทักษะการทำธุรกิจโดยใช้การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การทำความเข้าใจของการตลาดและความเสี่ยง การพัฒนาธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์
v   Leadershipความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี ฝึกทักษะของการเป็นผู้นำจากสถานการณ์ต่างๆ ความหมายของการเป็นผู้นำ ฯลฯ

ตารางเรียน ปฏิธินการศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VGC International College <คลิกที่นี่>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้

      

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ประเทศอเมริกา - Talk English School หมดเขต 30 มีนาคม 62

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ประเทศอเมริกา - Talk English School หมดเขต 30 มีนาคม 62

ราคาโปรโมชั่น
Talk school
2-4 weeks
5-13 weeks
14-16 weeks
27-39 weeks
40-52 weeks
Atlanta
235
205
200
195
190
Aventura
·         Morning
·         Evening

170
170

160
160

130
130

130
130

130
130
Boston
235
205
200
195
190
Fort Lauderdale
235
205
155
145
135
Miami
160
150
140
130
120
Miami Beach
160
150
140
130
120
San Francisco
160
150
140
130
120
•­All prices are in US Dollars.
• $150 Application Fee is non-refundable.
• If the student is eligible for a refund, used weeks of discounted tuition will be charged back to the student at the published rate (the crossed out amount above).
• Refund Policy can be found in its entirety in TERMS & CONDITIONS.

• For students applying for a Change of Status, there is an additional non-refundable COS Fee of $250 per student.

------------------------------------------------------------
>>รายละเอียดเกี่ยวกับ TALK ENGLISH SCHOOL คลิกที่นี่<<
------------------------------------------------------------
จุดเด่นของสถาบัน TALK English School 

- 75% ของกิจกรรมในห้องเรียน มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร
- 100% ของตำราเรียน รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน และนักเรียนสามารถเก็บตำราเรียนไว้ใช้ได้ตลอดไป
- 97% คือ คะแนนความพึงพอใจของนักเรียน
- เจ้าหน้าที่ของ TALK สามารถพูดได้คล่องถึง 20 ภาษา
- ราคาคุ้มค่า และการสอนมีประสิทธฺภาพ
- รูปแบบที่สมบูรณ์ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
- ห้องเรียนแบบเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ
- วิชาที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ
- ระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้น ท้าทายการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคุณ
- การเอาใจใส่รายบุคคล และจำนวนนักเรียนเฉลี่ย 10 ถึง 12 คน ต่อชั้นเรียน (และสูงสุด 15 คน) ใน- - สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนของคุณ
- กิจกรรมภาษานอกหลักสูตร และแบบฝึกหัด--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้

      

เรียน MBA ประเทศอเมริกา สมัครเรียนได้ทุกเดือน
เรียน MBA ประเทศอเมริกา กับมหาวิทยาลัย NU  

National University ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 เป็นสถาบันการศึกษา private, nonprofit ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐ California และในสหรัฐอเมริกา สอนโดยใช้หลักสูตร one-course-per-month accelerated format อันเป็นเอกลักษณ์ และตารางเรียนที่มีความยืดหยุ่น ดังนั้น การเรียนในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังจัดให้มีกิจกรรม และกีฬาต่างๆเพื่อนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย 

National University ผ่านการรับรองมาตราฐานระดับประเทศในด้านความแข็งแกร่งทางการศึกษา และยังได้รับการรับรองคุณภาพโดย Western Association of School and Colleges (WASC) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ให้การรับรองแก่สถาบันการศึกษาชั้นนำในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 

แคมปัส: LA, San Diego  

**แคมปัส LA เริ่มเรียนทุก กันยายนของทุกปี 

***แคมปัส San Diego สามารถเข้าเรียนได้ทุกเดือน 

ระยะเวลาเรียน: 15 เดือน (For specialization, the student will take 1 - 3 months more to complete depending on their specialization.)

ค่าเรียน: $29,025

**นักเรียนต้องยื่นใบสมัครก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อการออกเอกสาร I-20 และการทำวีซ่า **รายละเอียดโปรแกรม 

 Business Leadership Starts Here
Accredited by the WASC Senior College and University Commission (WSCUC), and the International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) for the School of Business and Management. National University is nonprofit and does not discriminate in any of its policies or practices on the basis of race, ethnicity, religion, national origin, sex, disability, age, or veteran status.

NATIONAL UNIVERSITY
A Master of Business Administration from National University sets you on the path to business leadership. In this program, you will gain the knowledge and skills you need to successfully manage organizations in the ever-changing business environment. You will learn relevant management skills in both domestic and global business settings, effective team building, quantitative and qualitative decision-making, and creative problem-solving skills that you can immediately apply in your professional life.
You may specialize in one of several areas

to hone your skills to your own career goals. Specializations available include Accounting Professional Skills, Financial Management, Human Resource Management, Integrated Marketing Communication, International Business, Management Accounting, Marketing, Mobile Marketing and Social Media, Organizational Leadership, and Supply Chain Management.

Program highlights:

- Entire program can be completed online

- Learn to manage and lead business organizations in changing business environments

- Develop an understanding of strategy, leadership, economics, business statistics, and creative thinking to solving business problems

- Understand business operations, finance, accounting, management and marketing, and the roles they play within business organizations

- Assess and manage ethical issues, risk, and opportunities within multicultural, global enterprises

Program Learning Outcomes
Upon successful completion of this program, students will be able to:

  • Value Creation: Evaluate the systems and processes used throughout an organization including the planning, decision-making, group dynamics, innovation, production, supply chain, operations, technologies, marketing and distribution, and management.
  • Leadership and Governance: Demonstrate leadership ability and management skills within an environment of change to meet the objectives of the stakeholders of the organization.
  • Global Awareness & Citizenship: Evaluate the forces in the global business environment, including social responsibility, sustainability, ethics, and the risk and opportunities associated with operating within a multi-cultural business environment.
  • Quantitative Analysis: Apply economic models, accounting principles, statistical techniques, and financial theories, analysis, and reporting in business-decision making.
  • Communication and Presentation: Demonstrate effective business communication skills through written reports, presentations, and working in a collaborative team setting
  • Critical Thinking, Analysis, and Problem-Solving: Design alternatives to solve business problems utilizing quantitative analysis, critical thinking, and sound ethical decision-making.
  • Strategic Planning: Formulate strategies and policies utilizing environmental and resources assessment and integrating various functions to achieve the mission and objectives of the organization.


Degree Requirements
To receive an MBA degree, students must complete at least 63 quarter units of graduate credit. A total of 13.5 quarter units of equivalent graduate work may be granted if completed with a grade of “B” or better (3.0 GPA) at another regionally accredited institution as it applies to this degree and provided the units were not used in earning another advanced degree. Please refer to the section on graduate admission procedures for specific information regarding application, evaluation, and the course waiver process.

Self-Paced Foundation Courses (optional)
The following non-credit, self-paced, and self-study courses are offered online, free of charge to registered MBA students.

BUS 500A Intermediate Algebra (0 quarter units)
Two-Week Foundation Courses (Required)

(2 courses; 4.5 quarter units - no graduate level credit granted)

The following two foundation courses are required for all MBA students, but may be waived if a score of 80 percent or above is achieved on a challenge exam. Rather than being self-study and self-paced, these courses are scheduled in normal fashion with qualified instructors. Each course is two weeks long: ACC 501 is offered in the first two weeks of an academic month and FIN 501 is offered in the second two weeks. The two courses are offered online and at certain onsite campus locations. Grading is “S” for Satisfactory, or “U” for Unsatisfactory. Although these courses are prerequisites for certain core courses and do not provide academic credit, they have substantial content that is not covered in the related core courses and therefore must be successfully completed or waived by achieving a score of 80% on a challenge exam.

ACC 501* Accounting Fundamentals (1.5 quarter units)
FIN 501 Finance Fundamentals (3 quarter units)
Prerequisite: ACC 501 or ACC 201

* Students who have an undergraduate or graduate degree in accountancy are waived of ACC 501.

========================================================================


========================================================================


สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)

สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้