London School of Commerce Malta - LSC Malta

 London School of Commerce Malta - LSCLondon School of Commerce Malta ก่อตั้ง ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2014 และได้รับใบอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการศึกษาต่อ ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 


ที่ตั้ง Europa Centre, St. Anne Street, Floriana FRN9020, Malta
เว็บไซต์ London School of Commerce Maltaมหาวิทยาลัย LSC Malta เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครและเริ่มเรียนได้ตามความต้องการ รวมไปถึงคณาจารย์พิเศษจากแวดวงธุรกิจที่เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างยาวนาน ทำให้หลักสูตรที่สอนนั้นได้มีการผสมผสานระหว่างพื้นฐานหลักสูตรกับเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนก้าวทันโลกและสามารถนับไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับ LSC มอลต้านั้น นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังมีโอกาสพบปะเพื่อนๆนานาชาติหลากภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาต่างชาติวัฒนธรรมตะวันตก รวมไปถึงการต่อยอดของธุรกิจทำไมต้อง LSC
ปริญญาได้รับการยอมรับในระดับสากล
เรียนและใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ประเทศ ภายในสหภาพยุโรป
สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
นักเรียนสามารถทำงานนอก เวลาได้ สูงสุดถึง 20 ชม.
ค่าเรียนสมเหตุสมผล

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BA - Business Administration) 
ดูรายละเอียดหลักสูตร <คลิกที่นี่>
2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA - Management Business Administration)
ดูรายละเอียดหลักสูตร <คลิกที่นี่>
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและสื่อสาร (Academic English Programme)  
ดูรายละเอียดหลักสูตร <คลิกที่นี่>

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Bedfordshire (University of Bedfordshire)
มหาวิทยาลัย Bedfordshire มีรากฐานทางวิชาการมาอย่าง
ยาวนาน ตัhงแต่ปี 1882 Bedfordshire เปิดสอนในระดับฝึกหัดครู
ต่อมาได้มีการเลื่อนระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย Bedfordshire
มากกว่านั้นมหาวิทยาลัยBedfordshire ยังได้รับการยกย่องให้เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากแห่งหนึ่ง

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Suffolk (University of Suffolk)

มหาวิทยาลัย Suffolk นับว่าเป็นหนึงในมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกเอาไว้ได้อย่างดี ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรและชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เอื้อกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่น คือกุญแจในการพัฒนาบุคคลากร ดังนั้น นักเรียนที่จบหลังสูตรจากมหาวิทยาลัยนี้ สามารถมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนั้นหลักสูตรที่นักเรียนได้รับยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจาก NCFHE[1]
[1] The National Commission for Further and Higher Education (NCFHE) คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการศึกษาต่อและอุดมศึกษา


ที่พัก/ Accommodation
1. St Blubay apartments


2. St Bayview Hotel


3. St Azur Hotelขั้นตอนการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
- หน้าพาสปอร์ต
- transcrip 
2. ชำระค่าสมัคร  
3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อทราบเบื้องต้นว่าจะต้องลงเรียนภาษากี่เดือน
4. ขอวีซ่า 

....................................

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้


      


#studyabroad #เรียนต่อต่างประเทศ #AscednEducationCenter #เรียนโท #รียนภาษา #WorkandStudy #workandtravel #summercourse #summercamp#studyinchina 
#studyinUSA #USA #UK #Australia#NewZealand #China #reannok #เรียนนอก #เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ #เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ