เรียนต่อเมืองจีน/อังกฤษ ปริญญาตรีอินเตอร์แบบอังกฤษ กับ The Sino-British College – SBCเรียนต่อเมืองจีน/อังกฤษ ปริญญาตรีอินเตอร์แบบอังกฤษ กับ The Sino-British College – SBC

SBC ก่อตั้งในปี 2006 โดยการร่วมมือกันกับ มหาวิทยาลัย Shanghai for Science and Technology (USST) กับมหาลัยชั้นนำอีก 9 แห่ง ของ สหราชอาณาจักร (UK) คือ 

 • Sheffield Hallam University, 
 • Liverpool John Moores University, 
 • University of Bradford, 
 • University of Hudderfield, 
 • University of Salford Manchester, 
 • Manchester Metropolitan University, 
 • Leeds Beckett University, 
 • University of Leeds and 
 • The University of Sheffield.


ดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ คลิกที่นี่ 

เริ่มรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ ปี 2009 จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติเรียนที่ SBC กว่า 40 สัญชาติ และมากกว่า 400 คน

รูปแบบการศึกษาของ SBC

ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง SBC กับกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งในกลุ่ม NCUK จากประเทศอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในเซี่ยงไฮ้ตลอด 4 ปีการศึกษา หรือไปศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่ประเทศอังกฤษ โดยมีรูปแบบ คือ
Pathway 4+0 หลักสูตรศึกษาที่ SBC (เซี่ยงไฮ้) ตลอด 4 ปีการศึกษา
Pathway 3+1 หลักสูตรศึกษาที่ SBC (เซี่ยงไฮ้) 3 ปีการศึกษาแรก และศึกษาต่อปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
Pathway 2+2 หลักสูตรศึกษาที่ SBC (เซี่ยงไฮ้) 2 ปีการศึกษาแรก และ 2 ปีการศึกษาหลังที่ประเทศอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
Pathway 2+1+1 หลักสูตรศึกษาที่ SBC (เซี่ยงไฮ้) 2 ปีการศึกษาแรก จากนั้นไปศึกษาต่อปีการศึกษาที่ 3 ที่ประเทศอังกฤษกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และกลับมาศึกษาต่อปีการศึกษาสุดท้ายที่ SBC (เซี่ยงไฮ้)


ทั้งนี้รูปแบบ Pathway ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับความนิยมหลายหลักสูตรทั้งในด้านบริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย
School of Business & Management เปิดหลักสูตรทางด้านบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance), บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Economics), และ การจัดการงานอีเว้นท์ (Event Management)
School of Engineering เปิดหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Engineering) และ วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)


ทำไมถึงเลือกเรียนที่ SBC

- หลักสูตรปริญญาจากประเทศอังกฤษ 
- สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ) หรือประเทศอังกฤษ
- การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% โดยบุคลากรชาวต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 95%
- มีคอร์ส English for Acedemic Purpose (EAP) ซึ่งจะช่่วยให้น้องๆได้เตรียมพร้อมทางภาษาและปรับตัวก่อนเข้าศึกษาจริง 
- มีระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแบบตะวันตก ภายใต้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่เป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด และด้วยห้องเรียนขนาดเล็กทำให้มีการโต้ตอบกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเป็นไปอย่างใกล้ชิด
- ขณะที่ศึกษาอยู่ หรือ เรียนต่อเมืองจีน จะมีโอกาสในการเรียน 2 ภาษา (จีนแมนดาริน และ อังกฤษ) จึงมีโอกาสที่จะได้รับจ้างงานสูงตามไปด้วย (SBC สอนภาษาจีนฟรีให้กับนักศึกษาต่างชาติปี 1 อีกด้วย)
- สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ ซึ่งเป็นเมืองยอดนิยมที่ชาวต่างชาติทำงานและอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชีย และด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ทำให้เซี่ยงไฮ้กลายเป็นฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอีกด้วย นักศึกษาจะมีโอกาสในการงานอาชีพสูงมาก มีโอกาสการสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญในอนาคต ฝึกงานกับบริษัทมากมายหลายเชื้อชาติ ได้รับประสบการณ์ในการทำงานและการจ้างงานกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเรา เช่น KPMG, IKEA, H&M, Ogilvy, HP, Johnson Electric, IMI, Louis Vuitton, Ciba และ Deutsche Bank
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยที่ต่ำกว่าในประเทศอังกฤษ

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
ขณะเรียนที่ ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ)  
1. ค่าเล่าเรียนที่เซี่ยงไฮ  400,000 บาท/ปี
2. ค่าที่พัก 80,000 - 180,000 บาท/ปี

รวม ค่าใช้จ่ายในเซี่ยงไฮ ประมาณ  480,000 - 580,000 บาท

ขณะเรียนที่ประเทศอังกฤษ 
1. ค่าเรียน 500,000 - 750,000 บาท/ปี
2. ค่าที่พัก+อาหาร 500,000 - 600,000 บาท/ปี

รวม ค่าใช้จ่ายในอังกฤษ ประมาณ  1,000,000 - 1,350,000 บาท


Accommodation 
หอพักนักศึกษานานาชาติของ SBC ได้มีการตกแต่งเป็นอย่างดีและได้มาตรฐาน มีเครื่องปรับอากาศ, อินเตอร์เนต รวมถึงมีอุปกรณ์ครัวพื้นฐาน เช่น เครื่องไมโครเวฟ, ตู้เย็น, เตาไฟฟ้าประกอบอาหาร เป็นต้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่ต้องการที่จะพักกับหอพักของทางมหาวิทยาลัย SBC มีบริการให้คำแนะนำและช่วยจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้น สถาบัน SBC อยู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ ทำให้นักเรียนสะดวกสบาย รอบๆสถาบันมีร้านอาหารมากมาย และอยู่ในเขตย่านวัฒนธรรมซึ่งนักเรียนจะได้เจอเพื่อนใหม่มากมาย 

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครสำหรับนักศึกษาไทย

คุณสมบัติ
SBC เข้าเรียน 1 ปี
(Foundation Year)
SBC เข้าเรียน 2 ปี
(UK Bachelor Year 1)
ทักษะภาษาอังกฤษ – IELTS (หรือเทียบเท่า)
5.0 หรือเทียบเท่า/ผ่านข้อสอบสอบเข้าของ SBC
5.5 หรือเทียบเท่า
ระดับการศึกษาในประเทศไทย
จบ ม.5, GPA 2.5 ขึ้นไป หรือ จบม.6, GPA 2.0 ขึ้นไป
* สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะต้องมีเกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.0
จบม.6, GPA 2.75 ขึ้นไป หรือ
สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือประกาศนียบัตรหลักสูตร 1 ปีในสาขาวิชาเดียวกันด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่ได้รับฉบับจริง
2. ใบแสดงผลทางหารศึกษาและใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง (ถ้ามี) transcript
3. Personal Statement และ Resume พร้อมลายเซ็ฯ (เป็นภาษาอังกฤษ)
4. ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
5. สำเนาพาสปอร์ต 


 • สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
 • สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้  https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r
 • facebook: fb.me/AscendEducationCenter and messagesm.me/AscendEducationCenter.
 • หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลในหน้า "ใบเสนอราคา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและค่าคอร์สเรียนภาษา ส่งให้น้องทางอีเมล์หรือโทรติดต่อกลับก็ได้ค่ะ
..............................................................................................