Unitec, Institution of technology

Unitec, Institution of technologyสถาบัน Unitec เป็นโพลีเทคนิคตั้งอยู่เกาะเหนือในเมือง Auckland และห่างจากตัวเมือง 10 นาทีเท่านั้นซึ่งสถาบันที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทรวมถึงดิปโพลมาทางสถาบันเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงและใส่ใจดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

สถาบัน Unitec ก่อตั้งในปี 1976 ในชื่อของ Carrington Technical Institute โดยในช่วงแรกของการก่อตั้งมีนักศึกษาประจำ 200 คน และนักศึกษานอกเวลา 300 คน จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งหมดประมาณ 23,000 คน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติจากต่างประเทศทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ ประกอบด้วย3 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักอยู่ที่ Mt Albert, Auckland City วิทยาเขตที่สองอยู่ที่ Henderson, Waitakere City และวิทยาเขตที่สามอยู่ที่ Takapuna, North Shore City สถาบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนั้นยังมีหลักสูตร diploma และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วย
ภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับตัวก่อน จนกระทั่งเข้าเกณฑ์ที่จะเรียนในหลักสูตรจริงได้ ซึ่งระยะเวลาเรียนจะสั้นหรือยาวแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมของนักเรียน สำหรับนักเรียนไทย ปกติแล้วควรสมัครเรียนภาษาประมาณ 6 เดือนก่อนแล้วสอบวัดผลอีกครั้งหนึงเพื่อดูว่าความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมแล้วหรือยัง ถ้ารู้สึกยังไม่พร้อม นักเรียนสามารถลงเรียนต่อได้ 

หลักสูตรปรับพื้นฐาน(Foundation Programme)

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอ แต่พื้นฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีไม่ครบหรือไม่ดีพอ สถาบันฯ จะให้เรียนปรับพื้นฐานก่อนหลักสูตร 6 เดือน-1 ปี

ประกาศนียบัตร (Certificate) 
หลักสูตร 3 เดือน-1 ปี เป็นการปูพื้นฐานความรู้ในสาขาที่เรียนเพื่อออกไปทำงานหรือเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma)  ***นักเรียนไทยที่จบม. 6 และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษประมาณ IELTS 5.0-5.5 สามารถเริ่มเรียนในระดับนี้**

ประกาศนียบัตรชั้นสูง(Diploma) หลักสูตร 2 ปี
เป็นการเรียนเจาะลึกโดยละเอียดต่อจากหลักสูตรประกาศนียบัตร(Certificate) นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งมักเลือกที่จะทำงานเพื่อเก็บเงินและสะสมประสบการณ์  บางส่วนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  บางส่วนโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาอีก 2-2.5ปี ***นักเรียนที่จบ Year 12ในนิวซีแลนด์ และมีผลการเรียนปานกลางขึ้นไป    สามารถเข้าเรียนในระดับนี้ได้เลย ส่วนนักเรียนไทยที่จบ ม. 6 และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับ IELTS 5.5-6.0 สามารถเข้าเรียนได้เช่นกัน***

สาขาที่ Unitec เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตร - ปริญญาตรี 
 • Applied Technology and Trades
 • Architecture and Landscape
 • Business Studies
 • Communication Studies
 • Computing and Information Technology
 • Construction and Engineering
 • Design and Visual Arts
 • Education
 • Health and Community Studies
 • Language Studies
 • Management and Entrepreneurship
 • Māori Education
 • Natural Sciences
 • Performing and Screen Arts
 • Sport
 • Travel and Tourism
 • Foundation Studies

สาขาที่ Unitec เปิดสอนปริญญาโท

Architecture
 • Master of Architecture (Professional)
 • Master of Architecture

Communication Studies
 • Master of International Communication
 • Postgraduate Diploma in International Communication

Computing & Information Technology
 • Doctor of Computing
 • Master of Computing
 • Postgraduate Diploma in Computing

Design & Visual Arts
 • Master of Design

Education
 • Doctor of Philosophy (Education)
 • Master of Education
 • Master of Educational Leadership and Management
 • Postgraduate Certificate in Educational Leadership and Management
 • Postgraduate Diploma in Education
 • Postgraduate Diploma in Educational Leadership and Management

Landscape Architecture
 • Master of Landscape Architecture

Management & Marketing
 • Master of Business
 • Postgraduate Diploma in Business

Medical Imaging
 • Master of Health Science (Medical Radiation Technology)
 • Postgraduate Certificate in Health Science - Education and Supervision
 • Postgraduate Diploma in Health Science - Clinical Management
 • Postgraduate Diploma in Health Science - Computed Tomography
 • Postgraduate Diploma in Health Science - Conventional Medical Imaging
 • Postgraduate Diploma in Health Science - Education and Supervision
 • Postgraduate Diploma in Health Science

Nursing
 • Master of Health Science
 • Postgraduate Diploma in Health Science

Osteopathy
 • Master of Osteopathy

Social Practice
 • Master of Social Practice
 • Postgraduate Certificate in Social Practice
 • Postgraduate Diploma in Counselling
 • Postgraduate Diploma in Social Practice


การสมัครเข้า POLYTECHNICS


นักเรียนที่จบ Form 6 ของนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเรียนต่อ POLYTECHNIC ได้ หรือหากจบ Form 7 แล้วเข้าเรียนก็สามารถโอนหน่วยกิตได้

คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย (GPA) 2-2.5 (หากต้องการสมัครหลักสูตรปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วย GPA 3.5 ขึ้นไป) 
 • สอบ TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 500 หรือ IELTS 6.0
 • สำหรับหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ก็จะกำหนดคุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนแตกต่างกัน
ปีการศึกษา

เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม  โดยมีวันหยุดแตกต่างกันตามแต่หลักสูตร  
(ส่วนใหญ่เป็นเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม) ช่วงปิดเทอมใหญ่คือเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
เปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วงต้นปีการศึกษาคือเดือนกุมภาพันธ์ แต่บางหลักสูตร จะรับนักเรียนใหม่ในช่วงกลางปีคือ 
เดือนกรกฎาคมด้วย


หลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดรับตลอดปี

...................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้


      
-------------------------------รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland)
เมืองใหญ่และมีชีวิตชีวาที่สุด เป็นเมืองท่าตั้งอยู่บนเกาะเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 1.2 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะสุดในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย ที่พักอาศัยพร้อม มีร้านอาหารชั้นเลิศ และแหล่งบันเทิงเริงรมย์อีกมากมาย โอ๊คแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น ”City of Sails” หรือ เมืองแห่งการเล่นเรือใบ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีกำลังดีไม่หนาว หรือร้อนเกินไปประมาณ 12-25 องศาเซลเซียส


ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิค ทางด้านตะวันออกและทะเลทัสมันด้านตะวันตก โดยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกประเทศออสเตรเลีย ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะหลัก 2 เกาะ คือเกาะเหนือและเกาะใต้ และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต โดยอยู่ห่างจากเมืองไทยใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชม. ประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่ขนาดประมาณประเทศญี่ปุ่น อิตาลีหรืออังกฤษจึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความสงบปลอดภัย


ภูมิอากาศ 
ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู
 • ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 12-22 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 8-20 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 2-15 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 7-18 องศาเซลเซียส
ภาษา
ภาษาอังกฤษและภาษาเมารีถือเป็นภาษาราชการของประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษใช้พูดกันทั่วประเทศ ส่วนภาษาเมารีเป็นภาษาพูด โดยจะพูดกันเฉพาะแถบเมืองเล็กๆ ตามชนบท โดยเฉพาะนอร์ธแลนด์หรืออีสโคสท์

ไฟฟ้า
ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่รูเสียบปลั๊กเป็นแบบมี 3 รู นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้ และหาซื้อ Adaptor Plugs ตามร้านไฟฟ้าในเมือง จึงจะเอาปลั๊กบ้านเราไปเสียบได้

เงินตรา
เงินนิวซีแลนด์มีหน่วยเป็นดอลลาร์ และเซ็นต์ หนึ่งดอลล่าร์เท่ากับ 26 บาทโดยประมาณ หนึ่งดอลลาร์มี 100 เซ็นต์ ธนบัตรใบใหญ่สุดคือ 100 เหรียญ

เวลา
เวลาในนิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาในบ้านเรา 5 ชม.ในหน้าหนาว ส่วนหน้าร้อนจะเร็วกว่า 6 ชม. (หลังประกาศ Daylight Saving Time ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมทุกปี) และจะเปลี่ยนกลับในวันอีสเตอร์ต้นเดือนเมษา ของทุกปี

การเดินทาง
นิวซีแลนด์มีสนามบินนานาชาติอยู่ที่ 3 เมืองหลักของประเทศคือ โอ๊คแลนด์ ไครส์เชิร์ช และเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวง นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองหลักดังกล่าวโดยจะใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชั่วโมง แล้วเดินทางต่อด้วยสายการบินภายในประเทศไปยังเมืองอื่นๆได้ โดยหากจะเดินทางภายในเกาะเหนือ ก็ควรบินตรงเข้าโอ๊คแลนด์หรือเวลลิงตัน แล้วต่อยังเมืองอื่นอย่าง เนเปียร์ กิสบอร์น หรือนิวพลีมิธ หรือหากจะเดินทางเข้าเกาะใต้ก็บินตรงไปยังไครส์เชิร์ช แล้วต่อเครื่องภายในไปยังเมืองต่างๆอย่างเนลสัน ดูเนดิน ควีนส์ทาวน์ การเดินทางด้วยสายการบินภายในต่อไปยังเมืองต่างๆ โดยทั่วไปจะใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเดินทางโดยรถบัส เพื่อต่อไปยังเมืองต่างๆได้ด้วย หรือจะเช่ารถเพื่อขับตระเวนไปยังเมืองต่างๆ ของทั้งเกาะเหนือเกาะใต้ก็สามารถทำได้

การนำอาหารเข้านิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดทุกชนิดเข้าประเทศ อาหารแห้งควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษ และปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยยังไม่ผ่านการเปิด นอกจากนี้ต้องแจ้งสินค้าหรือสิ่งของ ต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางถึง...................
สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้