มหาวิทยาลัยในแคนนาดา
ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน

Vancouver, BC
-          GEOS – Successful completion of the GEOS Level 5 Academic preparation program qualifies for the direct admission to Bachelor of Business Administration or Bachelor of Hospitality Management programs
-          Application fee (no-refund)– CAD 150

Vancouver, BC
-          GEOS – Level 6 (Advance C1)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students have completed an application package submitted original documents for evaluation and paid the required fee ($400).
-          Application fee (no-refund)– CAD 400

Glendale, CA
-          GEOS – Level 5 (Pre-Advanced-B2) to Undergraduate programs and to pre-master program
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students of GEOS-SC have submitted admission requirements for specific undergraduate programs and paid the application fees.
-          Application fee (no-refund)– CAD 112

Vancouver, BC
-          GEOS – Level 6 (Advance C1)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students of GEOS-SC have submitted admission requirements for the specific program.
-          Application fee (no-refund)– free for GEOS

Ottawa, ON
-          GEOS - Level 6 (Advanced-C1) with 80% passing GEOS grade -To Undergraduate diploma & certificate programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after application is completed and if academic qualifications are met.
-          Application fee (no-refund)– free for GEOS

Sudbury, ON
-          GEOS – Level 6 (Advanced-C1) and Cambrian College Admission test
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after student has completed an application package, submitted original documents for evaluation and paid the required fees.
-          Application fee (no-refund)– free for GEOS

Greater Toronto Area (multiple locations), ON
-          GEOS – Level 6 (Advanced-C1)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Students may submit a valid passport copy, proof of English from SC GEOS, and their registration fee of $550 CAD to apply. Upon receipt, CIMT College will issue a Letter of Acceptance (LOA)
-          Application fee (no-refund)– CAD 550

Toronto, ON
-          GEOS –  Level 6 (Advanced-C1) with 80% passing GEOS grade ,To Undergraduate diploma, certificate, advanced diploma and degree programs, GEOS Toronto certificate
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after application is completed and deposit of $2,300 CAD is paid. Deposit is refundable except $200 administration fee ($2,100 refundable).
-          Application fee (no-refund) – free for GEOS

Kitchener, ON
-          GEOS - Level 5 (Pre-advanced-B2) for Post-secondary diploma & certificate, Level 6 (Advanced-C1) for Degree & Post-grad programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after application is completed for diploma, degree and certificate programs.
-          Application fee (no-refund)– CAD 100

Thunder Bay, ON
-          GEOS - Level 6 (Advanced-C1) with 70% passing GEOS grade for most diploma programs and with a 80% pass mark for healthcare and some post-grad programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students have completed an application package, submitted original documents for evaluation and paid the required fee.
-          Application fee (no-refund)– CAD 95

Oshawa, ON
-          GEOS - Level 5 (Pre-advanced-B2) for undergraduate diploma & certificate programs; -Level 6 (Advanced-C1) for Post-grad programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students have completed an application package, submitted original documents for evaluation and paid the application fee.
-          Application fee (no-refund)– CAD 100

Toronto, ON
-          GEOS - Level 6 (Advanced-C1)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students of GEOS-SC who have completed an application package, submitted original documents for evaluation and paid the required fees (500 CAD deposit).
-          Application fee (no-refund)– free for GEOS

Sudbury, ON
-          GEOS - -Level 6 (Advanced-C1) with average of at least 80% -ESL (if average is 74-79%)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students of GEOS-SC who have completed an application package, submitted original documents for evaluation and paid application fee.
-          Application fee (no-refund)– CAD 100

Niagara-on-the- Lake, ON
-          GEOS - -Level 5 (Pre-advanced-B2) for Post-secondary diploma & certificate -Level 6 (Advanced-C1) for Degree & Post-grad programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students of SC GEOS have completed an application package, submitted original documents for evaluation.
-          Application fee (no-refund)– free for GEOS

Toronto, ON
-          GEOS - -Level 5 (pre-advanced) for certificate & diploma programs -Level 6 (Advanced-C1) for Degree programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– LOAs and CLOAs. CLOAs are issued only when the only requisite missing is the ESL score/pathway completion. The application fee is non- refundable. When a student is accepted and starts their program, the application fee becomes part of the tuition.
-          Application fee (no-refund)– CAD 75

Oakville, ON
-          GEOS - -Level 6 (advanced level) to undergraduate certificate & diploma programs -To Sheridan advanced EAP (14 wks) for degree and post- graduate programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– If the student is accepted to the program on the merit of application, but does not meet the English requirements, Sheridan College will provide a conditional letter of acceptance. These English requirements can be fulfilled at GEOS.
-          Application fee (no-refund)– CAD 100

Kingston, ON
-          GEOS - Level 6 (Advanced-C1)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE–Offered after students of GEOS-SC have submitted admission requirements for the specific program and paid the application fees.
-          Application fee (no-refund)– USD 100

Toronto, ON
-          GEOS - Level 5 (Pre-advanced-B2) to undergraduate diploma programs
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– LOAs and CLOAs. CLOAs are issued only when the only requisite missing is the ESL score/pathway completion. When a student is accepted and starts their program, the application fee becomes part of the tuition.
-          Application fee (no-refund)– Film production Diploma: $500 CDN All other diplomas: $100 CDN.

Oshawa, ON
-          GEOS - Level 6 (Advanced-C1)
-          CONDITIONAL LETTER OF ACCEPTANCE– Offered after students of GEOS-SC have submitted admission requirements for specific undergraduate programs.
-          Application fee (no-refund)– free for GEOS

ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน


-Vancouver
-Toronto 
- ILSC
1. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลสอบวัดระดับภาษาตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยสามารถทำข้อสอบวัดระดับ Online Test ของโรงเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน


Ottawa
1. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18+ 
2. มีผลสอบวัดระดับภาษาProof of English proficiency such as TOEFL 480 / 54 or IELTS 4.5 (For visa application)


....................................

....................................


สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน) หรือ contact@education.com


หรือกรอกข้อมูลในหน้า "ใบเสนอราคา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและค่าคอร์สเรียนภาษา ส่งให้น้องทางอีเมล์หรือโทรติดต่อกลับก็ได้ค่ะ 


#studyabroad #เรียนต่อต่างประเทศ #AscednEducationCenter #เรียนโท #รียนภาษา #WorkandStudy #workandtravel #summercourse #summercamp#studyinchina #studyinUSA #USA #UK #Australia#NewZealand #China #reannok #เรียนนอก #เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ #เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ #เรียนภาษาอิตาลี #เรียนภาษาเยอรมันที่เยอรมัน #เรียนต่อเยอรมัน #เรียนภาษาฝรั่งเศส #เรียนต่อฝรั่งเศส #เรียนภาษาที่มอลต้า #เรียนภาษาที่อิตาลี #เรียนอิตาลี #เรียนภาษาจีน #sprachcaffee #GEOS #ILSC #AmericanHonors #LexiaEnglish #ELS #เรียนภาษาราคาถูก #multa #chineselanguage #เรียนภาษาจีน