มหาวิทยาลัยในอเมริกาUniversity Pathway กับ GEOS


ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน
Huntington Beach, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 100

Torrance, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 50
Glendale, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– USD 60

Huntington on Beach, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 55

Irvine, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 54

Commerce, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 300

Costa Mesa, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
- Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– USD 55

Santa Ana, CA
- GEOS – Level 6 (Advance C1)
- Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– USD 25

Orange, CA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– contact for confirm

Fort Collins, CO
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– free for GEOS

Hamden, CT
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 54

Orange County, FL
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– contact for confirm

Eastern USA
-  GEOS – Level 6 (Advance C1)
- Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– Free for GEOS

Saint Leo, FL
- GEOS – Level 6 (Advance C1)
-  Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– contact for confirm

Cambridge,
MA
- GEOS – Level 6 (Advance C1)
- Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-  ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– USD 100

Boston, MA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 50

Boston, MA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– contact for confirm

Chestnut Hill, MA
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 25

New York, NY
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 50


New York, NY
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– free for GEOS

New York, NY
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 50

New York, NY
-GEOS – Level 6 (Advance C1)
-Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
-ESL – Preparation English courses at the college or university
-Application fee (no-refund)– USD 50

Fort Worth, TX
- GEOS – Level 6 (Advance C1)
- Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– free for GEOS

Seattle, WA
- GEOS – Level 6 (Advance C1)
- Direct Entry – no TOEFL/ IELTS/ other English Assessment
- ESL – Preparation English courses at the college or university
- Application fee (no-refund)– USD 50


University Pathway กับ Talk ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน

Strayer University
Across USA
-Type: Private
- Degree offered: Bachelors/ Masters
- Minimum English Requirement:
 Undergraduate: 61 TOEFL, IELTS 6.5, TALK Level 8 /
Graduate: 79 TOEFL, IELTS 6.5, TALK Level 9

Johnson & Wales
Across USA
-Type: Private
- Degree offered: Bachelors/ Masters
- Minimum English Requirement: 80 TOEFL/IELTS 6.5

DeVry University
Across USA
- Type: For profit
- Degree offered: Bachelors/ Masters
-  Minimum English Requirement:
Undergraduate: 61 TOEFL, IELTS 6.0, TALK Level 7 or 8 /
Graduate: 79 TOEFL, IELTS 6.0

Aviation Institution of Maintainance
Across USA
-Type: Private
- Degree Offered: Aviation Maintenance Technician (AMT)
Certificate
- Minimum English Requirement:  75 TOEFL, IELTS 6.0, TALK Level 8

Auburn University
Alabama
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement:
Undergraduate: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9,
Pearson Versant 45 / Graduate: TOEFL 68, IELTS 5.5,
Pearson Versant 60

University of Alabama at Birmingham
Alabama
-Type: Public
-Degree Offered: Associates
-Minimum English Requirement: 60 TOEFL/ 5.5 IELTS

Canada College
California
-Type: Community College
-Degree Offered: Associates
-Minimum English Requirement: 56 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 7, 8 or 9

College of San Mateo
California
-Type: Community College
- Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: 56 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 7, 8 or 9

Lincoin University
California
-Type: Private
- Degree Offered:  Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 61 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 7 /
Graduate: 71 TOEFL, ILETS 5.5, TALK Level 8

Notre Dame De Namur University
California
- Type: Private
- Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 61 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 7 /Graduate: 80 TOEFL, IELTS 6.0, Level 8

San Francisco State University
California
-Type: Public
-Degree Offered: Associates/Certificates
-Minimum English Requirement: Undergrad: TOEFL 61, IELTS 6.0 Graduate: TOEFL 80, IELTS 7.0

Skyline College
California
-Type: Community College
- Degree Offered:
-Minimum English Requirement: 56 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 7, 8 or 9

University of California San Diego Extension
California
-Type: Public
-Degree Offered: Business & TEFL Certificates
- Minimum English Requirement:  71 TOEFL, IELTS 6.0

University of Pacific
California
-Type: Private
-Degree Offered: International Accelerator Bachelors Only
-Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9, Pearson Versant 45

Rocky Mountain College of Art & Design
California
-Type: For Profit
-Degree Offered: Bachelors Only
- Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9

Colorado State University
Colorado
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 50 TOEFL, IELTS 5.0, Pearson Versant 40 / Graduate: 70 TOEFL, ILETS 6.0, Pearson Versant 48

Florida International University
Florida
-Type: Public
-Degree Offered: International Accelerator
Bachelors Only
-Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9, Pearson Versant 50

Full Sail University
Florida
-Type: For Profit
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9

University Of Central Florida
Florida
-Type: Public
- Degree Offered: International Accelerator
Bachelors Only
- Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 9, Pearson Versant 50

Florida Atlantic University
Florida
-Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters\
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 59 TOEFL, IELTS 5.0, Pearson Versant
46 / Graduate: 71 TOEFL, IELTS 6.0, Pearson Versant 56

Marconi International
Florida
- Type: Private
Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 50 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 8 / Graduate: 60 TOEFL, 5.5, TALK Level 9

Palm Beach State University
Florida
-Type: Public
- Degree Offered: Associates/Bachelors
- Minimum English Requirement: 61 TOEFL, IELTS 5.0

University of South Florida
Florida
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 50 TOEFL, IELTS 5.0, PTE 41 / Graduate: 65 TOEFL, IELTS 5.5, PTE 44

Nova Southeastern University
Florida
-Type: Private
- Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: 79 TOEFL, IELTS, 6.0, PTE 74, TALK Level 9

Valdosta State University
Georgia
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: 69 TOEFL, IELTS 6.0

University of Idaho
Idaho
-Type: Public
-Degree Offered: Bacherlos/Masters/PhD
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 70 TOEFL, IELTS 6.0, PTE 48 / Graduate: 79 TOEFL, IELTS 6.5

University of Illinois at Chicago
Illinois
- Type: Public
- Degree Offered: International Accelerator
Bachelors Only
- Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9, Pearson Versant 45

Benedictine College
Kansas
-Type: Private
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: 72 TOEFL, IELTS 6.0, TALK Level 9

University of Kansas
Kansas
-Type: Public
- Degree Offered: International Accelerator Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 68 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 9, Pearson Versant 50 / Graduate: 90 TOEFL, IELTS 6.5

Louisiana State University
Louisiana
-Type: Public
-Degree Offered: International Accelerator
Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9, Pearson Versant 45

Fisher College
Massachusetts
-Type: Private
- Degree Offered: Associates/Bachelors/ MBA
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 61 TOEFL, IELTS 6.0, TALK Level 7 / MBA: 80 TOEFL, IELTS 6.5, TALK Level 8

University of Massachusetts Lowell
Massachusetts
- Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 59 TOEFL, IELTS 5.0, Pearson Versant 46 / Graduate: 70 TOEFL, IELTS 5.5

University of Massachusetts Boston
Massachusetts
-Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 59 TOEFL, IELTS 5.0, Pearson Versant 46 / Graduate: 69 TOEFL, IELTS 5.5

University of Massachusetts Dartmouth
Massachusetts
-Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 59 TOEFL, IELTS 5.0, Pearson Versant 46 / Graduate: 72 TOEFL, IELTS 6.0

Saint Louis University
Missouri
-Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: Undergraduate: 60 TOEFL, IELTS 5.5, PTE 44 / Graduate: 70 TOEFL, IELTS 6.0, PTE 48

University of New Hampshire
New Hampshire
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors Only
-Minimum English Requirement: Undergraduate 50 TOEFL, 4.5 IELTS / Graduate: 70 TOEFL, 6.0 IELTS

Drew University
New Jersey
-Type: Private
-Degree Offered: Bachelors/Associates/MBA
-Minimum English Requirement:  Undergraduate: 50 TOEFL, IELTS 5.0, PTE 41

Berkeley College
New York
-Type: For Profit
-Degree Offered:
-Minimum English Requirement:

Fulton-Montgomery Community College
New York
-Type: Community College
- Degree Offered: High School Completion/Associates/ Certificates
- Minimum English Requirement: 61 TOEFL, IELTS 5.5 Talk Level 7 / MBA: 80 TOEFL, IELTS 6.0, TALK Level 8

Utica College
New York
-Type: Private
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement:

Aldephi University
New York
-Type: Private
- Degree Offered: International Accelerator
Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: 61 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 7

Kent State University
Ohio
-Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters
- Minimum English Requirement: 79 TOEFL, IELTS 6.0, TALK Level 7

Oregon State University
Oregon
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9, Pearson Versant 45/ Graduate: TOEFL 68, IELTS 5.5 Pearson Versant 60

University of South Carolina
South Carolina
-Type: Public
-Degree Offered: International Accelerator Bachelors Only
-Minimum English Requirement: 60 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 9, Pearson Versant 45

Tennessee Tech University
Tennessee
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: 71 TOEFL, IELTS 6.0, PTE 48, TALK Level 9

Texas Wesleyan University
Texas
-Type: Private
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 68 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 8 / Graduate: 79 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 9

George Mason University
Virginia
-Type: Public
- Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 50 TOEFL, IELTS 5.0, PTE 41 / Graduate: 70 TOEFL, IELTS 6.0, PTE 47

Highline Community College
Washington
-          Type: Community College
-          Degree Offered: Associates
-          Minimum English Requirement: 54 TOEFL, IELTS 5.0, TALK Level 7

Edmonds Community College
Washington
-Type: Community College
-Degree Offered: High School Completion/Associates
-Minimum English Requirement: TOEFL & IELTS not required, 72 TOEFL, IELTS 6.5 for direct placement

Washington State University
Washington
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: TOEFL & IELTS not required, 72 TOEFL, IELTS 6.5 for direct placement

Seattle Pacific University
Washington
-Type: Private
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 79 TOEFL, IELTS 6.5 / Graduate: 80 TOEFL, IELTS 7.0

American University
Washington D.C.
-Type: Private
-Degree Offered: International Accelerator Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 68 TOEFL, IELTS 5.5, TALK Level 9, Pearson Versant 50 / Graduate: 74 TOEFL, IELTS 6.0, Pearson Versant 66

Marshall University
West Virginia
-Type: Public
-Degree Offered: Bachelors/Masters
-Minimum English Requirement: Undergraduate: 60 TOEFL, IELTS 5.5, PTE 44 / Graduate:70 TOEFL, IELTS 6.0, PTE 48

....................................


สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน) หรือ contact@education.com


หรือกรอกข้อมูลในหน้า "ใบเสนอราคา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและค่าคอร์สเรียนภาษา ส่งให้น้องทางอีเมล์หรือโทรติดต่อกลับก็ได้ค่ะ 


#studyabroad #เรียนต่อต่างประเทศ #AscednEducationCenter #เรียนโท #รียนภาษา #WorkandStudy #workandtravel #summercourse #summercamp#studyinchina #studyinUSA #USA #UK #Australia#NewZealand #China #reannok #เรียนนอก #เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ #เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ #เรียนภาษาอิตาลี #เรียนภาษาเยอรมันที่เยอรมัน #เรียนต่อเยอรมัน #เรียนภาษาฝรั่งเศส #เรียนต่อฝรั่งเศส #เรียนภาษาที่มอลต้า #เรียนภาษาที่อิตาลี #เรียนอิตาลี #เรียนภาษาจีน #sprachcaffee #GEOS #ILSC #AmericanHonors #LexiaEnglish #ELS #เรียนภาษาราคาถูก #multa #chineselanguage #เรียนภาษาจีน