มหาวิทยาลัยในอังกฤษมหาวิทยาลัยในอังกฤษ


ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน


Bangor, Wales
-          Oxford international Pathway
-          International Year One at Bangor University
-          Students with IELTS 5.5 in every score can join the programme directly.
-          students with UKVI IELTS 5.0 no less than 4.5 can join our November pre-sessional
-          The course comes with a combined CAS like all our other pathways and will lead to the second year of the following degrees:
-          o   BSc Accounting and Finance
-          o   BSc Banking and Finance
-          o   BSc Business Economics
-          o   BSc Business Studies
-          o   BSc Business Studies and Finance
-          o   BSc Financial Economics
-          o   BSc Management with Accounting
-          o   BSc Marketing-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน

West Yorkshire
- SBC University pathway

Huddersfield
- SBC University pathway

Leeds
-  SBC University pathway

Leeds
-  SBC University pathway

Liverpool
- SBC University pathway

Manchester
- SBC University pathway

Manchester
-SBC University pathway

Sheffield
- SBC University pathway

Sheffield
- SBC University pathway