ข้อมูลประเทศอังกฤษ

ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของทวีปยุโรป สหราชอาณาจักรประกอบด้วย เกาะใหญ่ (Great Britain) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Northern Island) ซึ่งเกาะใหญ่หมายถึงเกาะใหญ่ของอังกฤษ รวมอาณาเขตของประเทศอังกฤษ (England) ประเทศเวลส์ (Wales) และสก็อตแลนด์ (Scotland) มีลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศ

การปกครอง: ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภาซึ่งมีพระบรมราชินีนาถ อริซาเบธที่ 2 เป็นประมุข

ฤดูกาล
ประเทศอังกฤษแบ่งเป็น 4 ฤดู : อุณหภูมิต่ำสุด 2-4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): มีนาคม พฤษภาคม
ฤดูร้อน (Summer): มิถุนายน สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn): กันยายน พฤศจิกายน
ฤดูหนาว (Winter): ธันวาคม กุมภาพันธ์
ระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้า 240/250 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กสามขาซึ่งต่างจากบ้านเราดังนั้นหากท่านต้องการนำอุปกรณ์ไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้าสามขาไปด้วย
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (3 ปี)
ปริญญาโท (1ปี)
ปริญญาเอก(3-4 ปี)
ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
£19,000- £ 27,000 (ประมาณ 1 ล้าน-1.5 ล้านบาท)/ปี
ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ £800 (สำหรับเมืองอื่นๆ)1,000 (สำหรับลอนดอน) /เดือน


*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 45 บาท = U$1 ณ เดือนมกราคม 2560 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ