ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ (อังกฤษ: New Zealand ; เมารีนิวซีแลนด์: Aotearoa [เอาเตอารัว] หมายถึง "ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว" หรือ Niu Tireni [นิวทิเรนี] ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา

ตั้งอยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกตอนใต้กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกใต้ห่างจากทวีปอเมริกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10,400 กิโลเมตร ห่างจากออสเตรเลียไปทางตะวันออกประมาณ 1,500 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ 11,000 กิโลเมตร

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เมื่อปี พ.ศ. 2383 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้ "complete chieftainship" (tino rangatiratanga) แก่ชนเผ่าเมารีของนิวซีแลนด์ ในปัจจุบัน ความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2383 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอซึ่งปกครองตนเอง และปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงาม เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเดินทางมาก และสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล

พื้นที่ 268,021 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ) ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้

การปกครอง: ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

เวลา
ในประเทศนิวซีแลนด์ เร็วกว่า ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

ฤดูกาล
ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่น ในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม พฤษภาคม
ฤดูหนาว มิถุนายน สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน พฤศจิกายน

เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี อังกฤษฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก
อากาศแตกต่างกันดังนี้
- เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ
- เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก

ลักษณะอากาศของนิวซีแลนด์จะเหมือนกับยุโรปตอนใต้ แต่ทว่าฤดูกาล จะกลับกัน เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ และยิ่งใต้เท่าไหร่จะยิ่งหนาวลงเป็นลำดับ ลักษณะภูมิอากาศของเกาะเหนือเป็นแบบกึ่งร้อนชื้น อากาศจัดอยู่ในระดับเย็นสบายเฉลี่ยราว 15-20 องศาเซลเซียส ส่วนเกาะใต้จะหนาวถึงกับมีหิมะปกคลุม โดยเฉพาะตอนใต้สุด และบริเวณเทือกเขา

เดือนที่หนาวที่สุดของนิวซีแลนด์คือ เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม (อุณหภูมิเฉลี่ย 10-14 องศาเซลเซียส) เป็นช่วงที่อากาศเย็นที่สุด และมีฝนตกชุกมากอีกด้วย ดังนั้นบริเวณยอดเขาจึงปกคลุมไปด้วยหิมะ เหมาะสำหรับการเล่นสกีและการเดินบนธารน้ำแข็งมากที่สุด อย่าง

เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีช่วงกลางวันที่ยาวนานแต่อากาศจะหนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืน

ฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงทีอากาศเริ่มเย็น ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอย่างงดงาม นากจากนี้ทางตอนใต้ของเกาะใต้อาจพบหิมะตกได้ในช่วงปลายฤดูและเนื่องจากไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว การหาที่พักจึงง่ายมาก

ฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีโอกาสเผชิญกับทุกสภาพอากาศ ตั้งแต่หนาวและหนาวจัด (เป็นน้ำแข็ง) ไปจนถึงอบอุ่นและร้อนเลย ช่วงนี้ต้นไม้จะเริ่มแตกหน่อผลิดอกงดงามทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งหิมะยังเริ่มละลาย จึงทำให้น้ำภายในแม่น้ำต่างๆ สวยใสและมีปริมาณมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกีฬาทางน้ำ ซึ่งอาจทำให้ที่พักรวมทั้งค่ากิจกรรมต่างๆ มีราคาสูงขึ้นด้วย

ระบบไฟฟ้า: นิวซีแลนด์ใช้ระบบไฟฟ้าที่ 230 Volt

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (3 ปี)
ปริญญาโท (2 ปี)
ปริญญาเอก(3ปี)
ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
NZD 35,180/ปี
(ประมาณ 9.8 แสนบาท/ปี)
NZD 37,180/ปี
(ประมาณ 1 ล้านบาท/ปี)
ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ NZD 1,500 /เดือน

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 28 บาท = NZD 1 ณ เดือนมกราคม 2560 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ