ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย Australia เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลก จะมีลักษณะของประเทศที่เป็นเกาะ ดังนั้น จึงเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก

รัฐและเมือง ในออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด 6 รัฐ และมีเขตปรกครองตัวเองอยู่ 2 มณฑล ได้แก่
1. มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย (Australia Capital Territory-ACT) เมืองหลวงคือเมือง Canberra
2. มณฑลตอนเหนือ (Northern Territory-NT) เมืองหลวงคือเมือง Darwin
3. รัฐนิวเซาท์เวลล์ (New South Wales-NSW) เมืองหลวงคือเมือง Sydney
4. รัฐควีนแลนด์ (Queensland-QLD) เมืองหลวงคือเมือง Brisbane
5. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia-SA) เมืองหลวงคือเมือง Adelaide
6. รัฐทัสเมนีย (Tasmania-TAS) เมืองหลวงคือเมือง Hobart
7. รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลีย (Western Australia-WA) เมืองหลวงคือเมือง Perth
8. รัฐวิคตอเรีย (Victoria-VIC) เมืองหลวงคือเมือง Melbourne

วันและเวลา จัดแบ่งออกเป็น 3 เขตเวลาดังนี้
1. Eastern Standard Time-EST: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชม. ใช้ในรัฐ NSW, VIC, TAS, Queensland และ Canberra
2. Central Standard Time-CST: เร็วกว่าไทย 2 ชม.ครึ่ง ใช้ใน South Aus และ Northern Territory
3. Western Standard Time-WST: เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.ครึ่ง ใช้ใน Western Australia

อุณหภูมิและฤดูการต่างๆ
ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน
ระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้า 240/250 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กสามขาซึ่งต่างจากบ้านเราดังนั้นหากท่านต้องการนำอุปกรณ์ไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้าสามขาไปด้วย

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (3 ปี)
ปริญญาโท (1-2ปี)
ปริญญาเอก(3ปี)
ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
สาขาทั่วไป AUD 41,120 - 42,320 (ประมาณ 1.23 ล้าน – 1.26 ล้าน/ปี)
สาขาแพทย์/ทันตแพทย์ AUD 51,620- 52,820/ปี (ประมาณ 1.54-1.58 ล้าน/ปี)
AUD 41,470- AUD42,670/ปี
(ประมาณ 1.24 ล้าน 1.28 ล้านบาท/ปี)
ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ AUD 1,400 - 1,500 /เดือน


*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 30 บาท = AUD 1 ณ เดือนมกราคม 2560 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ