ข้อมูลประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และสวยงามประเทศหนึ่ง และมีอายุมากกว่า 130 ปี ประเทศแคนาดาเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเชื้อชาติสองกลุ่มมารวมตัวกันเป็นประเทศ ในปัจจุบันแคนาดา เป็นสังคมที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ จะไม่ใช่ชาวพื้นเมืองของแคนาดาก็ตาม ผู้ที่มาตั้งรกรากในประเทศแคนาดา อพยพมาจาก ประเทศต่าง ๆ กันเช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินเดีย และกลุ่มอพยพล่าสุด คือ จากเอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแถบอินโดจีน ภาษาหลักของชาวแคนาดา คือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และแม้ว่ากลุ่มผู้อพยพ เหล่านั้นจะอพยพมาจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ต่างวัฒนธรรม ชนกลุ่มต่าง ๆ นี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอันดีงามของตน ในทางตรงกันข้ามสังคมแคนาดามีความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ในความผสมผสานของแต่ละวัฒนธรรม และหากคุณต้องการมาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา คุณก็จะอยู่ในสังคมของแคนาดาได้โดยมิต้องห่วงเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมเลย
ภาษาทางการ: อังกฤษ & ฝรั่งเศส
ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ  3 ด้าน ประกอบด้วย 10 มณฑลและเขตการปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง มีเมืองหลวงคือ ออตตาวา มณฑลออนตาริโอเป็นสหพันธรัฐ ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

ฤดูกาล
มี 4 ฤดูกาล:   ฤดูร้อน (มิย-สค),   ใบไม้ผลิ (มีค-พค), ใบไม้ร่วง (กย-ตค)   ฤดูหนาว (พย-กพ)
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -25 C สูงสุดประมาณ 35 องศา C

ระบบไฟฟ้า: แคนาดาใช้ระบบไฟฟ้า 120 V, 60 Hz ใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา และ 3 ขา ทรงแบน สามารถใช้ Adapter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าได้ หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยไปด้วย

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี


ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (3-4 ปี)
ปริญญาโท (1.5-2ปี)
ปริญญาเอก(2-3 ปี)
ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
CN$ 40,040/ปี
(ประมาณ 1.16 ล้านบาท/ปี)
ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ CN$1,200-CN$1,500 /เดือน

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 29 บาท = CN$1 ณ เดือนมกราคม 2560 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ