Idea Academia, Cebu Philippines - เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

Idea Academia, Cebu Philippines - เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์สถาบัน IDEA Education แห่งเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผ่านการรับรองจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ในเครือ Idea Group 

สถาบัน IDEA Education รับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป – 24 สัปดาห์. บริการที่พักแบบหอพักห้องเดียว ห้องแชร์ และแบบ Hotel เหมาะกับผู้เรียนที่สมัครไม่เกิน 3 สัปดาห์. 

Location: 16F GAGFA IT TOWER, Panagdait, Mabolo, Cebu City, CEBU 6000
สถาบันที่ IDEA Academia มีการตกแต่งตึกเรียนให้ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ทำเลที่ตั้งของสถาบันอยู่ในย่านชุมชนซึ่งสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวมไปถึงมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเซบูอยู่ใกล้กับสถาบันด้วย

นักเรียนส่วนใหญ่ของ IDEA Education มาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี จีน และประเทศอื่นๆบาง โดยจำนวนนักเรียนไทยยังมีน้อย

อาจารย์ผู้สอน ภาษาของIDEA Education ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และยังมีการฝึกอบรมการเสริมสร้าง พัฒนาการอย่างมืออาชีพ เราไม่เพียงแค่ตั้งใจพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนของ เราเท่านั้น แต่เรายังพัฒนาความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองในการใช้ภาษาได้ทั่วโลก ให้กับนักเรียนอีกด้วยทำไมถึงเลือกเรียนที่ Idea Academia 
  • มีระยะเวลาเรียนค่อนข้างมาก (ประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวัน)
  • แต่ละหลักสูตรมีทั้งการเรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
  • Nation Mix เช่น ฟิลิปปินส์, ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน, เวียดนามและไทย เป็นต้น
  • มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆต่างชาติ
  • ตึกเรียนสวยงามและทันสมัย
  • ตั้งอยู่ในย่าน IT Center, ร้านอาหาร Fast food, Supermarket, และร้านอาหารอื่นๆ
  • มีกำหนดระยะเวลาเข้า – ออกที่พัก
  • ที่พักสะอาดและปลอดภัย
  • ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีตลอด 24 ชั่วโมง
หลักสูตรการเรียนของ IDEA Academia 
1) General ESL (English as a Second Language) 

ESL ของ IDEA แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
- ESL แบบเข้มค้น (IE) โปรแกรมนี้จะมีวิชาการสมดุล ครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ ของภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน และมีสัดส่วนวิชาที่แตกต่างกันสำหรับบทเรียนส่วนตัวและกลุ่ม
- การสื่อสาร ESL (CE)  
Power Speaking Programs : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป IDEA Cebu มีหลักสูตร ESL สำหรับ Specific Speaking, Listening และ Pronounciation สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นฝึกและพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ
Entrance date: เริ่มสอนทุกวันจันทร์
level:
intensive ESL: A0+
Communication ESL: B1+
Minimum Term: 1 สัปดาห์+2) IELTS แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. IELTS หลกสูตรเข้มข้น (TELTS Intensive) 
โปรแกรมนี้ให้บริการตลอดทั้งปี โดยมีระยะเวลา 1 - 24 สัปดาห์ เปิดรับนักเรียน ที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR B1 ขึ้นไปในการทดสอบความสามารถทางภาษา IDEA จะเตรียมหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคะแนนของนักเรียนที่ตั้งเป้าไว้ 
Entrance date: เริ่มสอนทุกวันจันทร์
level: B1 or above
Minimum Term: 1 สัปดาห์+

2. IELTS หลักสูตรประกันผลคะแนน (IELTS Intensive - Guaranteed) 
IELTS Guaranteed คือหลักสูจร 10 สัปดาห์ที่กำหนดวันที่เริ่มต้นและปเ็นโปรแกรมที่มีการจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคะแนนเป้าหมายของนักเรียน (100-150 คะแนน) นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการทดสอบที่ได้จำลองสถานการณ์สอบจริง (mock test) เข้าเรียนตลอดหลักสูตรที่กำหนดไว้และทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด IDEA มีหลักสุตรเร่งรัด 8 สัปดาห์สำหรับเตรียมผู้สมัครที่จะเข้ารับการทดสอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียนรู้ ส่วนที่เหลืออีก 2 สัปดาห์ จะประกอบไปด้วยการทบทวนเพื่อมห้แน่ใจว่านักเรียนจะจดจำและประุกต์ใช้ได้จริงตามประเด็กนสำคัญของการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่ปฏิบัติตามข้างต้นแต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ทางIDEAก็จะมีบทเรียนเพิ่มเติมให้ 
Entrance date: โปรดเช็คก่อนสมัคร 
level:
*Guaranteed 5.0 - IELTS 4.0+
*Guaranteed 6.0 - IELTS 5.0+
*Guaranteed 6.5 - IELTS 6.0+
*Guaranteed 7.0 - IELTS 6.5+
Minimum Term: 10 สัปดาห์+


3) TOEIC Intensive แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. TOEIC หลกสูตรเข้มข้น (TOEIC Intensive)
โปรแกรมนี้ให้บริการตลอดทั้งปี โดยมีระยะเวลา 1 - 24 สัปดาห์ เปิดรับนักเรียน ที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR B1 ขึ้นไปในการทดสอบความสามารถทางภาษา IDEA จะเตรียมหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคะแนนของนักเรียนที่ตั้งเป้าไว้ 
Entrance date: เริ่มสอนทุกวันจันทร์
level: B1 or above
Minimum Term: 1 สัปดาห์+

2. TOEIC หลักสูตรประกันผลคะแนน (TOEIC Intensive - Guaranteed) 
TOEIC Guaranteed คือหลักสูจร 10 สัปดาห์ที่กำหนดวันที่เริ่มต้นและปเ็นโปรแกรมที่มีการจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคะแนนเป้าหมายของนักเรียน (100-150 คะแนน) นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการทดสอบที่ได้จำลองสถานการณ์สอบจริง (mock test) เข้าเรียนตลอดหลักสูตรที่กำหนดไว้และทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด IDEA มีหลักสุตรเร่งรัด 8 สัปดาห์สำหรับเตรียมผู้สมัครที่จะเข้ารับการทดสอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียนรู้ ส่วนที่เหลืออีก 2 สัปดาห์ จะประกอบไปด้วยการทบทวนเพื่อมห้แน่ใจว่านักเรียนจะจดจำและประุกต์ใช้ได้จริงตามประเด็กนสำคัญของการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่ปฏิบัติตามข้างต้นแต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ทางIDEAก็จะมีบทเรียนเพิ่มเติมให้ 
Entrance date: โปรดเช็คก่อนสมัคร 
level:
*Guaranteed 600 - TOEIC 450+
*Guaranteed 700 - TOEIC 550+
*Guaranteed 800 - TOEIC 700+
*Guaranteed 900 - TOEIC 800+
Minimum Term: 10 สัปดาห์+


4) BIZ (Business English) 
IDEA Academia เสนอหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเชิงธุรกิจและเหมาะสมกับผู้ที่เตรียมตัวสำหรับการประกอบอาชีพหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วและต้องการเพิ่มความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมทั่วดลก หัวข้อที่ครอบคลุมในชั้นเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางในคาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) ประกอบด้วยการพูด และการฟังภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รวมทั้งบทเรียนเพื่อปรับปรุงความถูกต้องด้านไวยากรณ์และการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนะรรมเพื่อการประกอบธุรกิจและสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพโดยการฝึกนำเสอนและการประชุมผ่านชั้นเรียนกลุ่ม 
Entrance date: เริ่มสอนทุกวันจันทร์
level: 
Preparation: A0 or above
intensive: B1 or above
Presentation: B1 or above
Power BIZ: A0 or above

Minimum Term: 1 สัปดาห์+

\

สิ่งอำนวยความสะดวกของ IDEA Academia

-ห้องเรียนตัวต่อตัว
-ห้องเรียนกลุ่ม
-ห้องทดสอบ
-ห่องรับประทานอาหาร
-พื้นที่พักผ่อนรวม
-ห้องน้ำ
-ตู้กดน้ำดื่ม (ฟรี)
-Wifi
-ลิฟท์


ที่พัก/ Accommodation 
IDEA ACADEMIA มีบริการเกี่ยวกับที่พักหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง หอพักนักเรียนเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่พักแบบธรรมดา สะอาดและราคาประหยัด การเข้าที่พักของคุณจะเป็นวันอาทิตย์ก่อนวันเรียนวันแรกและสิ้นสุดในวันเสาร์หลังการเรียนวันสุดท้ายของคุณเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หอพักมักไม่มีอาหารจัดไว้ให้

Superior - หอพักนักเรียน - ห้องพักสำหรับ 3 - 4 ท่าน

- ห้องพักสำหรับ 3 - 4 ท่าน
- เตียง
- เก้าอี้ 
- โต๊ะหนังสือ
- ห้องอาบน้ำ
- ห้องน้ำ
- เครื่องปรับอากาศ
- ตู้กดน้ำดื่ม (ใช้ร่วมกัน)
- Wifi


Standard หอพักนักเรียน - ห้องพักสำหรับ 2 - 3 ท่าน   


- ห้องพักสำหรับ 2 - 3 ท่าน
- เตียง
- เก้าอี้ 
- โต๊ะหนังสือ
- ห้องอาบน้ำ
- ห้องน้ำ
- เครื่องปรับอากาศ
- ตู้กดน้ำดื่ม (ใช้ร่วมกัน)
- Wifi

Hotel - ห้องพักสำหรับ 1-2 คน  


- ห้องพักสำหรับ 1 - 2  ท่าน
- เตียง
- เก้าอี้ 
- โต๊ะหนังสือ
- ห้องอาบน้ำ
- ห้องน้ำ
- เครื่องปรับอากาศ
- ตู้กดน้ำดื่ม (ใช้ร่วมกัน)
- โทรทัศน์
- Wifi
- ผ้าขนหนู
- สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

..................................................................................................................................

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r


หรือไอคอนข้างล่างนี้