WPEN - High School In New Zealand

โรงเรียนมัธยม Wellington Private Education Network (WPEN) นิวซีแลนด์
Wellington Private Education Network (WPEN) คือการรวมตัวระหว่างสามโรงเรียนเอกชนชั้นนำในกรุงเวลลิงตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการศึกษาคุณภาพและการดูแลเอาใจส่นักเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ โรงเรียนทั้งสามแห่งได้แก่ 

  • Scots College – โรงเรียนประจำชายล้วน สอนด้วยระบบ IB (Y1-13) และ NCEA (Y11-13)
  • Chilton Saint James School – โรงเรียนหญิงล้วน สอนด้วยระบบ IB (อนุบาล-Y10) และแคมบริดจ์ (Y11-13)
  • Samuel Marsden Collegiate School – โรงเรียนนี้มีสองวิทยาเขต สอนด้วยระบบนิวซีแลนด์ (อนุบาล-Y10) และ NCEA (Y11-13)

ภาพรวม 

IBPYP: International Baccalaureate Primary Years Programme
IBMYP: International Baccalaureate Middle Years Programme
IBDP: International Baccalaureate Diploma Years Programme
NZC: New Zealand Curriculum
NCEA: National Certificate of Educational Achievement
NZECC: New Zealand Early Childhood Curriculum

เทอมการศึกษา แบ่งเป็น 4 เทอม
เทอมแรก เดือน กุมภาพันธ์
เทอมสอง เดือน พฤษภาคม
เทอมสาม เดือน กรกฎาคม

เทอมสี่ เดือน ตุลาคม


Scots Collegescotscollege.school.nzโรงเรียนเอกชนชายล้วน Year 1 ถึง 13 ที่รับทั้งนักเรียน  ประจำและไปกลับ เนื่องด้วยโรงเรียนใช้ระบบการสอนแบบ IB (International Baccalaureate) ทำให้โรงเรียน  มีสภาพแวดล้อมอันน่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนชายทุกคน  เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา Scots College  สร้างนักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ  และมีความสมดุลในการใช้ชีวิต มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้  อื่น มีความมานะ และมีความเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง

นักเรียนนานาชาติมีความสำคัญต่อโรงเรียนของเรา ด้วย  การนำความเป็นพลเมืองโลกมาสู่ครอบครัว Scots เราเชื่อมั่นว่า การบริการนักเรียนนานาชาติ ไม่เพียงแต่ให้บริการเฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จในอนาคต โรงเรียนของเรามีชั้นเรียนขนาดเล็ก มีกลุ่มติวเสริมพิเศษ มีการดูแลทั้งด้านความเป็นอยู่และด้านการศึกษาแก่นักเรียนนานาชาติทุกคน หอพักนักเรียน 100 เตียง (ห้องคู่) ได้รับการออกแบบให้เหมือนบ้านพักเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่นักเรียนบนพื้นที่ 12.5 ไร่ ภายในบริเวณโรงเรียนของหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เราพร้อมให้การต้อนรับบุตรชายของท่านเพื่อย่างก้าวสู่ความสำเร็จที่ Scots College.... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <คลิกที่นี่>Samuel Marsden School (Kirori) - marsden.school.nzโรงเรียน Sameul Marsden ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีสองวิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน (Year 1 ถึง 13) ตั้งอยู่ประมาณ 5 กิโลเมตรจากตัวเมืองเวลลิงตัน ส่วนอีกวิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขต Whitby ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา (Year 7 ถึง 10) ตั้งอยู่ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือของตัวเมืองเวลลิงตัน.... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <คลิกที่นี่>Marsden Marsden School (Whitby) marsden.school.nz/whitby
Marsden Whitby Samuel Marsden Collegiate School หนึ่งในโรงเรียนวิชาการหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ Marsden Whitby เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียน Year 7 ถึง 13 ตั้งอยู่ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือของตัวเมืองเวลลิงตัน .... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <คลิกที่นี่>


Chilton Saint James School - chilton.school.nz


โรงเรียน Chilton Saint James เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ ตั้งอยู่ที่ Lower Hutt ซึ่งอยูทางเหนือของตัวเมืองเวลลิงตัน ด้วยความสำเร็จจาก 98 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีความภาคภูมิใจกับการเรียนการสอนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ  ที่ Chilton นักเรียนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของเรามีความเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา ศิลปะ และการกีฬา เช่นเดียวกันกับการเป็นคนดีของสังคมจากการทุ่มเทเวลาถึง 10,000 ชั่วโมงต่อปีเพื่อช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนหญิงของ Chilton ได้รับการเรียนรู้จากทุกแง่มุมของชีวิตการศึกษา.... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <คลิกที่นี่>


หมายเหตุ!!! แต่ละโรงเรียนมีทุนการศึกษาด้วยนะ (ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ รายละเอียดของแต่ละโรงเรียน)


สนใจ เรียนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ ต่อ diploma ป.ตรี ป.โทร หรือ เรียนและทำงาน (Work & Study) 
ทักมาคุยกัน ปรึกษาฟรี ที่ 
LINE: @ova2590r

        


Student Care Promramme

นอกจากโรงเรียนแล้ว WPEN ยังมี StudyCare ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวให้นักเรียนนานาชาติจากสามโรงเรียนในเครือของเราได้พบปะสังสรรค์ ท่องเที่ยว ติวสอบสำหรับนักเรียน Y11-13 

StudyCare คือการดูแลนักเรียนนานาชาติแบบ first classพร้อมทั้งการสร้างประสบการณ์ชีวิตในนิวซีแลนด์นอกห้องเรียน

StudyCare อยู่ภายใต้การดูแลของ WPEN (Wellington Private Education Network) ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน เอกชนชั้นนำสามแห่งในนิวซีแลนด์ ได้แก่ Scots College, Chilton Saint James School และ Samuel Marsden School StudyCare ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับนักเรียนนานาชาติจากสามโรงเรียนดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ พร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์ดีๆ จากประเทศใหม่นี้ด้วยนักเรียนจะได้รับการดูแลตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาถึงประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตั้งแต่การปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์และการใช้ชีวิตในโรงเรียน นอกจากนี้ นักเรียน StudyCare จากสามโรงเรียนจะได้พบปะสังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนักเรียนนานาชาติที่สมัครเรียนกับโรงเรียนในเครือ WPEN จะมีตัวแทนจาก StudyCare ไปรับที่สนามบินทันทีที่มาถึงนิวซีแลนด์ ตัวแทนจะรอพบนักเรียนที่ประตูผู้โดยสารขาเข้า และช่วย นักเรียนเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อบินต่อมายัง เวลลิงตัน (ในกรณีที่เที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโอ๊คแลนด์) เมื่อมาถึงสนามบินเวลลิงตัน ตัวแทนของเราจะนำนักเรียนไปส่งยังที่พักปฏิทินกิจกรรม StudyCare ปี 2017ทำไมต้องเวลลิงตัน 

เวลลิงตันเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองปากอ่าวแสนสวยที่มีชีวิตชีวา มีสถาน
ที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจมากมาย และมีใจกลางเมืองขนาดกระทัดรัดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั่วทั้งเมือง รงเรียนเปิดเทอมในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนักเรียนใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศน์นักเรียน StudyCare ทั้งชายและหญิงจากโรงเรียนในเครือทั้งสามแห่งจะได้รับการจัดกลุ่มร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมอันสนุกสนาน และเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเมืองเวลลิงตันนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนใหม่ด้วยกันแล้ว เรายังสนับสนุนให้นักเรียนใหม่ทำความรู้จักกับนักเรียนนานาชาติปัจจุบันอีกด้วยเพื่อนักเรียนใหม่จะได้อุ่นใจและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้เร็วขึ้นวันปฐมนิเทศน์จบลงด้วยการมอบรางวัลและการเลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารมื้อเย็นประสบการณืใหม่ในนิวซีแลนด์

นักเรียน StudyCare จากแต่ละโรงเรียนจะได้พบปะสังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องตลอดปีเพื่อร่วม
กิจกรรมอันสนุกสนานมากมาย เช่น งานอีเว้นท์ต่างๆ ในเวลลิงตัน และการท่องเที่ยวทั้งในและ
นอกเวลลิงตันกิจกรรมต่างๆ ของเรามีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับอายุและความสนใจที่แตกต่างกันของ
นักเรียนแต่ละคนส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การเล่นรักบี้ การพายเรือคายัค การเที่ยวฟาร์มนิวซีแลนด์ หรือการเดินป่าเพื่อชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของนิวซีแลนด์นอกจากนี้ นักเรียนจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวยังเมืองอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์อีกด้วย อาทิ ควีนส์ทาวน์ และโรโตรัว
..................

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-3924186 หรือ chanin@ascend-education.com (พี่นิน), lan@ascend-education.com (พี่หลัน)
สอบถามข้อมูลผ่าน LINE@ กดลิ้งนี้ https://line.me/R/ti/p/%40ova2950r

หรือไอคอนข้างล่างนี้

      

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลในหน้า "ใบเสนอราคา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและค่าคอร์สเรียนภาษา ส่งให้น้องทางอีเมล์หรือโทรติดต่อกลับก็ได้ค่ะ
#เรียนต่อนอก #ต่อนอก #cambridge#StudyEnglish #แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
#เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อสิงคโปร์ 
#เด็กเรียนนอก #เรียนภาษาที่ต่างประเทศ #PathwayToUniversity #UniversityPathway 
#เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ #ศึกษาต่ออเมริกา #เรียนภาษาที่ซานดิเอโก #เรียนภาษาที่มอนทรีออล #เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา